Virksomhedsgrundlag

Her kan du læse om vort virksomhedsgrundlag, mission, visioner og værdier.
Vi lægger vægt på, at vort apotek, filial og apoteksudsalg fremstår moderne, kundevenligt og effektivt.

Indledning: Apoteket er oprettet i 1832 som selvstændigt apotek. Forud herfor var Herning Løve Apotek en filial af Ringkøbing Løve Apotek.
Apoteket blev 1. april 2007 overtaget af apoteker Henrik Krog Jensen og flyttede fra adressen Bredgade 4 til Bredgade 45 november 2007.
Herning Løve Apotek har tilknyttet 5 håndkøbsudsalg og 1 medicinudleveringssted. Herudover leveres medicin til en række plejehjem og institutioner.
Den 1. maj 2009 overtog apoteket Kibæk Apoteksfilial, der ved samme lejlighed blev konverteret til et apoteksudsalg - Kibæk Apoteksudsalg. Ved samme lejlighed overtog apoteket Sdr. Felding håndkøbsudsalg samt leverancerne til plejehjemmene Engholm samt Sandfeldgården syd for Herning.
Den 1. juli åbnede Tinghus Apoteket, Østergade 13, 7400 Herning, som en apoteksfilial under Herning Løve Apotek.
Apoteket er med i apotekskæden A-Apoteket, TMJ A/S er vores grossist, og Cito A/S er vores IT leverandør.

Hvert år definerer apoteker og personale et sæt konkrete mål med afsæt i apotekets visioner, der har til formål at danne grundlag for det daglige arbejde det kommende år.

Mission: Herning Løve Apotek er en del af sundhedsvæsenet i Herning Kommune og ikke en specialvarebutik i den lokale detailhandel. Det er Herning Løve Apoteks primære opgave forsvarligt og uafhængigt at distribuere lægemidler og apoteksrelaterede produkter til borgerne i kommunen. Dertil kommer anvendelsen af faglig viden til at sikre korrekt brug af lægemidler, til at styrke patientsikkerheden og til at give kunderne en god service med det bedst egnede lægemiddel til den lavest mulige omkostning. Det gør vi ved kontinuerligt at måle på, om vores kommunikation med apotekets kunder er hensigtsmæssig.

Visioner: Vi vil bruge vores lægemiddelfaglige kompetence til at tage medansvar for vores kunders lægemiddelbehandling. Dette sker bl.a. ved altid at afdække den enkelte kundes behov for rådgivning og information.
Apoteket tilbyder et relevant udvalg af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende ydelser, bl.a. Apotekets sundhedstjek, Medicinsamtaler samt Tjek på Inhalation. Vi deltager aktivt i Apotekerforeningens årlige kampagner og markerer derudover i størst mulige omfang også internationale mærkedage som fx KOL dagen og Verdens Diabetes Dag, hvor der er faglige aktiviteter på apoteket.
Vi fører dagligt og kontinuerligt dialog med de andre aktører i sundhedsvæsenet omkring vore kunders lægemiddelbehandling bl.a. ved mange daglige telefonopkald til lægeklinikkerne samt ved fælles møder på apoteket for fx plejepersonale samt lægesekretærer.
Vi lægger meget vægt på, at vores apotek fremstår moderne, kundevenligt og effektivt, samt at vi fører varer, der bidrager til vore kunders egenomsorg, personlige pleje og sundhedsfremme.
Vi har formuleret en række servicemål, som vi dagligt arbejder på at nå. Vores overordnede målsætninger er, at behandle vore kunder på en sådan måde, at de bliver ved med at komme hos os og omtaler apoteket positivt overfor folk, som ikke kender apoteket.
Herning Løve Apotek har en målsætning om altid at være blandt de bedste apoteker, hvad angår fx kundeundersøgelser og medarbejdertilfredshedsundersøgelser.
Det er til enhver tid målsætningen at have glade og motiverede medarbejdere. Det sker ved dels kontinuerligt at uddanne dem, dels ved at man som medarbejder har indflydelse i apoteket og på de områder, der vedrører den enkelte. Det er apotekets ledetråd, at medarbejderne er stolte over at fortælle, hvor de arbejder.

Værdier: Herning Løve Apotek er baseret på en række værdier, som måske nok er generelle for apotekssektoren som sådan, men alligevel personifceret ved apotekets medarbejdere og den adfærd, vi viser i vores arbejde.

Viden og sikkerhed: Apotekets lægemiddelfaglige viden giver kunderne sikkerhed for både korrekt distribution og korrekt anvendelse af lægemidler.

Troværdighed og tillid: Apotekets professionelle troværdighed skaber tillid hos kunder, myndigheder og andre samarbejdspartnere.

Udvikling og fornyelse: Apotekets udvikling af service og ydelser skaber fornyelse til gavn for kunderne og samfundet. Vi vil hele tiden være på forkant med den udvikling, som sker i apotekssektoren og i den omkringliggende sundhedssektor.

Rationel drift og god samfundsøkonomi: Apotekets rationelle drift skaber grundlaget for en god økonomi - og er til gavn for kunderne, for samfundet og for apotekets udvikling.

Åbenhed og indsigt: Apotekets åbenhed om centrale forhold giver kunderne og samfundet indsigt og skaber tryghed hos vore kunder.

Herning Løve Apotek skal være en god arbejdsplads: Det er afgørende for alle interessenter i Herning Løve Apotek, at apoteket er en god arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed. Det giver arbejdsglæde, godt humør og lavt fravær, og så smitter det af på kunder og samarbejdspartnere. Derfor er det den vigtigste værdi. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af hjemmesiden.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her.